Home » Vogelfamilies

Hier vindt je de symbolische beschrijvingen van vogels, gerangschikt per familie. Elke familie heeft zijn eigen kwaliteiten en kernwaarden en ieder familielid uit dit op een specifiek gebied en op zijn of haar eigen unieke manier. Zo hebben bijvoorbeeld uilen allemaal een sterke verbinding met de nacht en het goed kunnen zien van aspecten die in het verborgene verblijven. Toch doet iedere uil hier iets anders mee, leert ons hier iets anders over...
Ontdek het hier. :) 

Uilenfamilie
Uilen zijn over het algemeen echte nachtwezens. Ze helpen ons bij de bewustwording van het onbewuste. Met de hulp van de uilen tasten wij letterlijk en figuurlijk niet langer in het doorzien, maar doorzien het, leren het kennen en worden zo meester over ons gehele zelf, schaduw én licht. Tevens zijn zij de bewakers van het licht in ons wanneer wij door donkere gebieden (in onszelf) reizen.

Kraaienfamilie
Ook de kraaiachtigen hebben een sterke verbinding met dood en schaduw. Het zijn de ware transformators en kunnen strenge leermeesters zijn. Ze helpen je bij de aspecten van het leven die diep gaan, zwaar zijn en waar je soms voor tot op het bot moet ploeteren om ze te verwerken. Het zijn de bondgenoten bij de grote levenslessen en transformaties in je leven. Geen wonder dat ze vaak verafschuwd worden, ze raken de vlakken in jezelf aan die soms te pijnlijk lijken om aangeraakt te worden. Toch, wie het aandurft en de waarde ervan inziet zal grote sprongen in bewustzijnsgroei kunnen maken met een lid van de kraaienfamilie als krachtdier op deze weg.

Mezenfamilie
De pleziermakers, de genieters van het moment en de waardeerders van de schoonheid van het leven; mezen resoneren sterk met de levensgenieters en maken je leven lichter en vrijer. Ze begrijpen dat er gewerkt moet worden voor eten op de plank en een goed nest bouwt ook zichzelf niet, maar ze vergeten niet waarvoor ze het doen. Voor een veilig en gelukkig onderkomen voor zichzelf en de familie. Ze werken om te leven en leven niet om te werken. Een herinnering die we allemaal soms even nodig hebben, geen wonder dat ze zo graag vlakbij ons blijven in de parken en tuinen! 

Vinkenfamilie
Vinken leven net als mezen, vrij en blij en kunnen je helpen te genieten van alles waar de aarde ons in voorziet. Zij zijn tevens 'ambassadeurs' van natuurwezens en voor hen die graag meer over deze wezens van de bewuste natuur willen leren doen er goed aan de vink te volgen op hun pad. Zij leiden je met blij gemoed naar daar waar jij wil zijn of naar datgene wat jij zoekt. Let hierbij echter wel op je eigen gemoed, houdt het licht en uit je hoofd om niet te verdwalen. 

Lijsterfamilie
De lijsterfamilie is divers in haar voorkomen en ze zingen graag het hoogste lied. Het zijn de verbinders tussen hemel en aarde. Ons herinnerend aan onze oorsprong en tegelijkertijd bejubelen ze het werk wat we hier op aarde doen, het vergeestelijken van de stof. Ze vertellen ons dat we veel meer zijn dan enkel de fysieke vorm die wij zien en dat we onszelf daarom als heilig mogen beschouwen. Ze vertellen ons ook dat het pad waar we voor gekozen hebben zich hier op aarde, in de materie, manifesteert en we daarom volledig in de stof aanwezig dienen te zijn of hier op zijn minst aan werken wanneer dit nog niet geval is. Een krachtige combinatie, net als onszelf.

Adelaarfamilie
De boodschappers van het Goddelijke. Deze hoogvliegers hebben een krachtige en kristalheldere energie. Ze helpen je te verbinden met het allerhoogste en brengen ook boodschappen vanuit de Hogere Rijken naar je toe. Met hun scherpe zicht, ook op grote hoogten zijn ze in staat veel te overzien en de omgeving onder hen tot in detail waar te nemen. Krachtige dieren die je helpen je leven vanuit hoger perspectief te bekijken en helderheid te verschaffen in zaken die vanaf de grond troebel lijken. Hun kennis en inzichten komen snel en onomwonden.

Reigerfamilie
Alle reigers hebben met elkaar gemeen dat ze je stimuleren jezelf te ontdekken, jezelf te zijn en in je eigen kracht staat. De één helpt je door met je je onderbewuste in te duiken, een ander helpt je door middel van sterk op je benen te gaan staan en grenzen voor jezelf neer te zetten of juist door verbinding te maken met je Hogere Zelf waardoor je nieuwe dimensies van je zijn ontdekt. Wat er in jezelf ook om een grotere/diepere bewustwording vraagt, reigers brengen je daar waar het nodig is om te Zijn, enkel door er te Zijn. Hun stoïcijnse houding kan verward worden met eigenwijsheid, ze vragen niet snel om hulp of advies, want ze zoeken naar de antwoorden in zichzelf, echte wijsgeren.  Verwanten van de reigers zijn onder andere lepelaars, ibissen en ooievaars, ook zij vertellen hun verhalen hier.

Steltloperfamilie
Veelal te vinden aan de kust en in en rondom ondiepe wateren. Ook graslanden en veengebieden zijn voor bepaalde soorten aantrekkelijk. Ze halen van alles naar boven, uit de aarde en hebben vaak ook de neiging bij ons van alles omhoog te halen. Over het algemeen wat minder besproken in de symboliek van dieren, maar ook zij hebben ons genoeg te vertellen!

Spechtenfamilie
Spechten zijn de trommelaars in de natuur, zo zijn ze verbonden met het ritme van de natuur en geven hier gehoor aan d.m.v. hun geklop op boomstammen. Spechten herinneren ons eraan dat het belangrijk is om het juiste ritme in je leven te vinden en in resonantie met je omgeving te zijn.

Haviken, kiekendieven en valken
De snelheidsduivels met de scherpe ogen. De variëteit in deze groep is groot, maar allemaal hebben ze een scherpe focus, felheid en snelheid die ze kenmerkt. Ze leren ons dan ook om onze focus goed te richten, scherp te blijven en aan te pakken wanneer de kans zich voordoet.

Duivenfamilie
Duiven worden veelal geassocieerd met vrede en liefde. Daarnaast hebben ze allemaal een bijzondere eigenschap: drinken. Ze hebben, in tegenstelling tot andere vogels, namelijk een zuigreflex. Dit resoneert met het naar je toetrekken van energie, opladen, zuiveren. Duivenenergie trekt deze goede zaken in je leven aan.

Zwaluwfamilie
Zwaluwen zijn geluksbrengers. Ze brengen de zon in je leven, nieuw licht en nieuwe levensenergie. Het zijn geluksbodes en met een zwaluw als krachtdier wacht je een vruchtbare en vreugdevolle periode!

De Zeevissers
Misschien wel niet direct familie van elkaar, maar 1 ding hebben ze gemeen; ze houden van en leven met de zee. De zee als symbool voor de andere wereld herbergt veel van onze onbewuste kwaliteiten, herinneringen aan het verleden worden hier bewaard en het kan als poort dienen om voorbij je huidige bewustszijnskader te kijken...

Eenden, ganzen, zwanen
Alle drie watervogels en alle drie boodschappers. De eend als boodschapper van je emotionele leven, de gans brengt je boodschappen uit het hoge noorden en je Hoger Zelf en de zwaan vertelt je de verhalen van je Ziel..

Een familie apart...
Een wat groter fotoalbum met de vogels die geen familieleden hebben, de einzelgängers, de solo-artiesten en iedere andere vogelsoort die niet bij een bovengenoemde groep in te delen is. ;) Het spreekt voor zich dat ook de diversiteit qua symboliek en energie in deze groot is!