Home » Cursus Manifesteren

Manifesteren vanuit je Innerlijke Bron.
We voelen ons vaak als speelballen in de wereld. Er gebeurt van alles om ons heen en in het digitale tijdperk komt er nieuws op ons af uit alle hoeken van de wereld. Hier reageert iedereen op zijn of haar manier op en men probeert naar beste kunnen er iets moois van te maken of de problemen op te lossen die zich aandienen. Worden deze problemen voor ons gevoel te groot, dan gaan we hier gebukt aan onderdoor of we schuiven ze opzij omdat we er niks mee kunnen en laten het voor wat het is.
We voelen ons hulpeloos tegenover al die grootmachten op het wereldtoneel en hebben niet het gevoel er iets mee te kunnen. Je bent slachtoffer, je kan er niks aan doen en ondergaat gelaten het lot van de wereld.

Maar wat nou als er nog veel meer in je huist dan je eigenlijk dacht? Dat je eigenlijk jezelf nog niet helemaal hebt leren kennen en dat er veel meer aan je ten grondslag ligt dan je denkt? En wat nou.. als blijkt dat jij zelf de schepper van je wereld bent? Dat wij allen Scheppers zijn? Medescheppers in deze prachtige creatie die we planeet Aarde noemen.

Als dat zo is, en ik geloof van wel, dan ligt de oplossing dus bij onszelf. In onszelf. Hier gaan we bij deze cursus naar op zoek. We gaan terug naar binnen, naar daar waar het allemaal begint. In plaats van naar de gevolgen te kijken en hier op te reageren worden we ons bewust van onze scheppingskracht, onze mogelijkheid tot manifesteren. We reizen af naar ons Innerlijk Wezen, de Bron, de Ziel, de plek waar geen oordelen meer zijn, geen goed of fout, waar van nergens iets gevonden wordt… Hier is alles mogelijk. Nu is het aan ons om deze bron in onszelf te ontdekken en vanuit hier te gaan manifesteren.

Om dit proces te ondersteunen worden er in deze cursus verscheidene hulpbronnen gebruikt, met name kennis uit de oudheid en daarvoor. Deze kennis wordt actueel gemaakt en is zo toepasbaar in het hier en nu. Ook komen er oefeningen aan bod die ons helpen op onze reis naar binnen. Het levenswiel zal ons ondersteunen op deze reis en een dieper inzicht geven in de wetmatigheden van creatie. In dit gehele proces zal de natuur, de schepping ons bijstaan op ons pad, ons signalen geven over waar we op dat moment staan in het leven en ons adviseren over onszelf. De natuur houdt ons een constante spiegel voor om ons te helpen onszelf te leren kennen.