Home » Ameland2020

Ancient Codes for Loving Up our New Earth!

Nederlands/Dutch:

In de herfst van 2020 organiseren Mare Cromwell en Cornelis Jan Cuperus samen een bijzonder (lang) weekend op Ameland! Dit fraaie eiland met zijn ruimte en zijn rust, zeker buiten het hoogseizoen, leent zich uitstekend voor deze retreat. Hier zullen we een aantal dagen ceremonie doen en diverse andere activiteiten om gezamenlijk onze relatie de nieuwe Moeder Aarde (Gaia) en de natuurwezens te eren, verdiepen én omarmen!

Ook wij zijn hier om het te dienen; Moeder Gaia, het Hoogste Goed en samen helpen we mee aan de wedergeboorte van deze prachtige planeet! 
Ook de natuurwezens, die een grote rol spelen in het onderhouden, voeden en manifesteren van de schepping verdienen het erkend te worden en weer omarmd te worden in ons bewustzijn. We gaan ons dus niet alleen met Moeder Gaia, maar ook met onze prachtige medebewoners verbinden, de natuurwezens in ceremonies, meditaties en andere (feestelijke) activiteiten in de prachtige natuur van het eiland! Het gehele weekend zal Engels de gesproken taal zijn. 

Wat je onder andere kan verwachten:
- We bouwen een diepere en bewustere relatie met Moeder Aarde op.
- Leer natuurwezens kennen en met ze werken.
- Manannán Mac Lir, Cernunnos en vele andere zullen bijdragen aan dit weekend.
- Plezier en feest vieren kan ook heilig zijn: Sacred Silliness! 
- Binnen en buiten, altijd in verbinding met jezelf en Moeder Gaia gaan we het leven vieren!
- En nog veel meer...

Voel je je geroepen om mee te vieren, delen en omarmen dit weekend op het mooie Ameland? Mail gerust voor aanmelding of verder informatie! 

 

English/Engels:

In the fall of 2020 Mare Cromwell and Cornelis Jan Cuperus host a special weekend on the beautiful island of Ameland! This island with it's spaciousness and tranquility, especially outside of the tourist season in october, is perfect for this magical retreat! Here, we will be doing ceremony and various other activities in order to honor, deepen ánd ofcourse embrace our relationship with our new Mother Gaia and the Nature Spirits!

We too are here to serve; Mother Gaia, the Highest Good and together we assist in the rebirthing of this beautiful planet!
the nature spirits, who play a BIG part in the maintenance, nourishment and manifestation of the numerous beautiful creations on this planet deserve to be re-acknowledged by us humans. Therefor we will not only celebrate our relationship with Mother Gaia, but also the relation with the nature spirits in ceremony, meditation and other (festive) activities in the beautiful natural surroundings of Ameland. English will be the spoken language during the entire weekend.

What you can expect this weekend:
- Cultivating a deeper and more conscious relationship with Mother Gaia.
- Get to know the nature spirits and learn to work with them.
- Manannán Mac Lir, Cernunnos and many others will contribute to this weekend.
- Fun and partying can also be sacred: Sacred Silliness!
- Indoors and outside, always in connection with yourself and Mother Gaia we will celebrate life!
- And much more...

Feel free to ask for further information about this weekend if you feel called to participate!

About Mare:

 

About Cornelis Jan :